Wout Huizing
Voorganger in bijzondere dienst
Wout (1957) is al sinds 1985 betrokken bij de Baptisten Gemeente Den Haag. Na zijn studie theologie in Utrecht en aan het Baptisten Seminarium werd hij door deze gemeente beroepen als voorganger én als geestelijk verzorger in woon- en zorgcentrum Tabitha. In 1993 stopte hij als voorganger en werd stafmedewerker van de (voorloper van) christelijke vereniging van zorgaanbieders Reliëf, naast zijn werk in Tabitha. Momenteel is hij stafmedewerker bij Reliëf en docent (sinds 2006) aan het Baptisten Seminarium. Wout is getrouwd en heeft vier (pleeg)kinderen, zingt op het Haags Kleinkoor en gaat in verschillende zorginstellingen in Den Haag voor, evenals in baptisten gemeenten in het land. Hij leidt een gespreksgroep in de gemeente en schrijft eens in de twee maanden voor de rubriek ‘om over na te denken’ in de Mirtepraat. Vanuit zijn werk bij Reliëf is Wout o.a. betrokken bij het Platform dood gewoon in Den Haag, die levenseindevraagstukken bespreekbaar wil maken in de stad. Als ‘voorganger in bijzondere dienst’ (nl. voor zijn werk aan het seminarium) gaat Wout vaak voor op bijzondere momenten binnen de gemeente. Op 25 juni 2017 vierde de gemeente haar 125-jarig bestaan met als motto: ‘Het licht gaat door’. Wout gelooft dat een vergrijsde gemeente van bijzondere betekenis kan zijn in Den Haag en iets heeft dóór te geven vanuit haar enorme levens- en geloofservaringen.
Jan Peijpers
Interne Spreker
Graag stel ik mij voor. Ik ben Jan Peijpers, sinds 1961 lid van deze gemeente. Nadat ik in de jaren negentig van de vorige eeuw onvrijwillig werkeloos werd ging ik theologie studeren waarna ik als voorganger actief ben geworden. Zowel in deze gemeente als elders.
Herman de Boer
Interne Spreker
Al enkele tientallen jaren fiets ik op veel zondagochtenden rond half tien van mijn huis in Scheveningen naar de Mirtekerk in de Vierheemskinderenstraat, vlak bij het Zuiderpark. Dat is het gebouw van de Haagse Baptistengemeente. Voor mij een plek van rust, bezinning en ontmoeting met God en met elkaar. Het voelt voor mij als een goede gewoonte om zo vaak als mogelijk is aan de zondagse samenkomst deel te nemen. Een aantal keren per jaar mag ik voorgaan in de dienst. Ik studeer al enkele jaren theologie aan het Baptistenseminarium in Amsterdam. Ik ben indertijd bewust Baptist geworden omdat de persoonlijke keuze om Jezus te willen volgen en de doop op die belijdenis te ondergaan, het beste bij mij past. Ik voel me in deze Baptistengemeente thuis omdat ik een klimaat ervaar van respect voor elkaars geloofsovertuiging en mening. Ik mag er zijn met mijn eigen geloof en ongeloof. Na zoveel jaren zijn met “broeders en zusters” dierbare contacten ontstaan. Dat maakt dat de zondagse dienst ook een gelegenheid is voor ontmoeting en gezelligheid. Vooral tijdens de koffie na de dienst. Ik vind dat erg waardevol maar voor mij is toch de dienst zelf – de gelezen Bijbelgedeelten, de overdenking, het samen zingen, het gebed – het belangrijkste. Er is altijd wel iets wat blijft “haken” en mij aan het denken zet of waardoor iets helderder wordt. Dat kan overigens ook tijdens de koffie gebeuren. Een opbeurend woord of gebaar kan me helpen om iets net even anders te zien of te doen. We zijn maar een kleine groep en de meesten van ons zijn niet meer zo jong, maar er is vitaliteit en plezier. En ook: geloof dat er in Den Haag een toekomst is voor een gemeente met zo’n profiel als de Mirtegemeente: open, tolerant en gastvrij. Ik hoop dat ik nog lang in deze Baptistengemeente kan meedoen.
Bob Wijnstra
Interne Spreker
Mijn naam is Bob Wijnstra en ik ben in 1946 in Tilburg geboren. In 1970 ben ik getrouwd, en wij hebben 3 kinderen en 10 kleinkinderen. Na een financiële opleiding ben ik in het bedrijfsleven terecht gekomen. Toen ik in 1978 lid werd van de baptistengemeente in Den Haag, wilde ik theologie studeren. De Unie van Baptistengemeenten kent naast de dagopleiding een zgn. tweede-weg-opleiding, waar studenten op zaterdag hun colleges kunnen volgen. Helaas was deze laatste opleiding er in 1978 nog niet. Na enig zoekwerk kwam ik terecht bij de Nederlands Hervormde Kerk, waar ik een avondopleiding kon volgen. Voor mij betekende dat ik ruim 4 jaar lang 2 avonden per week van huis was. Met veel plezier kijk ik nu terug op die tijd, waarin ik veel geleerd heb. Met name de college-uren pastorale psychologie waren aan mij goed besteed. Veel ervaringen werden uitgewisseld en nog steeds komen de oud-studenten halfjaarlijks bij elkaar om even bij te praten en van elkaar te leren. Na het afronden van de studie had het bedrijfsleven mij hard nodig en ik besloot hieraan de voorkeur te geven. Sindsdien heb ik de gelegenheid gekregen om regelmatig voor te gaan in de kerkdiensten. Voor mij moet een kerkdienst hedendaags zijn en goed te begrijpen voor de aanwezigen, waarin men zich ook goed kan vinden in het muzikale gedeelte van de dienst.
Femke Hoes
Interne Spreker
Sinds 2010 mag ik enkele diensten per jaar voorgaan in onze gemeente. Bijzonder, omdat ik geen theologische achtergrond heb. Ik heb zelfs nog nooit een bijbel studie gevolgd. Toch voelde ik me geroepen om Gods dienst te leiden. De gevoel bleef kriebelen en dat heb ik uiteindelijk…
Paulien Kool
Interne Spreker
Per 1 mei 2015 ben ik werkzaam als pastoraal werker van de Baptisten gemeente Den Haag. Dat houdt in dat ik de pastorale werkgroep coördineer en inspireer, beschikbaar ben voor crisispastoraat en twee keer per jaar zal voorgaan. Wanneer ik mij voorbereid op een dienst zoek ik de verbinding…
Henk van Osnabrugge
Interne Spreker
Mijn naam is Henk van Osnabrugge, sinds 1990 ben ik vriend van de Baptisten Gemeente Den Haag. Ik ben getrouwd met Ellen en we hebben twee volwassen zoons. Al heel wat jaren mag ik als ‘leek’ - ik ben werkzaam in de ICT - enkele malen per jaar voorgaan in de dienst in de Mirtekerk. Ik beschouw dat als een groot voorrecht. Iedere keer vind ik het bijzonder om met de gemeente te delen wat ik in die aloude bijbelteksten heb mogen ontdekken.
Ingeborg Janssen
externe spreker
Ingeborg Janssen (1966) woont in Arnhem en is lid van de baptistengemeente Arnhem-Centrum. Sinds 2008 werkt zij bij de Unie op het terrein van gemeenteopbouw. Ingeborg is teamleider Missionaire Gemeente Ontwikkeling en vakdocent gemeenteopbouw.
Ludo Swaap
interne spreker
Mijn naam is Ludo Swaap, geboren in 1959 en werkzaam als verzuimcoördinator bij een groot ROC in Den Haag. Sinds 1988 de trotse vader van zoon Jeroen. In 1985 ben ik op mijn belijdenis gedoopt en sindsdien lid van de Baptistengemeente. Ook ik heb geen theologische achtergrond maar mag zo heel nu en dan voorgaan tijdens een van onze diensten waar ik u hoop te mogen begroeten.